top of page

ALG. VOORWAARDEN

Opleidingsinstituut OPB is aangesloten bij de overkoepelende Nederlandse Raad voor Trainers en Opleiders (NRTO). Opleidingsinstituut OPB conformeert zich aan de door het NRTO vastgestelde Algemene Voorwaarden.

Zo zijn er afzonderlijke Algemene Voorwaarden van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Opleidingsinstituut OPB en de afzonderlijke cursist/consument. Tevens zijn er Algemene Voorwaarden van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen Opleidingsinstituut OPB en haar zakelijke klantrelaties. Beide Algemene Voorwaarden en de bijbehorende gedragscodes treft u hieronder aan:

Klik hier voor de NRTO Algemene Voorwaarden Consumenten
Klik
hier voor de NRTO Algemene Voorwaarden Bedrijven

Klik hier voor de NRTO Gedragscode Consumenten en Bedrijven

 

 

Naast deze Algemene Voorwaarden en Gedragscodes heeft Opleidingsinstituut OPB tevens de volgende regelingen vastgelegd. Deze regelingen zijn aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap ter goedkeuring voorgedragen en akkoord bevonden in het kader van de opnameprocedure in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO).

  1. Regeling samenstelling en taken Examencommissie

  2. Examenreglement

  3. Reglement klachten- en bezwaarprocedure

  4. Reglement Onafhankelijke Commissie van Beroep 

 

Deze reglementen en procedures zijn afzonderlijk op ons kantoor op te vragen.

Op basis van deze Algemene Voorwaarden en Gedragscodes is Opleidingsinstituut OPB tevens aangesloten bij de Nationale Geschillencommissie.

 

CONTACT

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86

6131 JJ Sittard

Tel: + 31 46 420 66 20
E-mail: info@opb.cc

  • Facebook Social Icon
  • LinkedIn Social Icon

CONTACTFORMULIER

Bericht ontvangen!

bottom of page