aanmeldklikhier

Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Veiligheid 1

VEILIGHEID 1
Veiligheid voor aannemers in de petrochemie
Het bedrijfsleven maar ook de wetgeving  stelt steeds hogere eisen met betrekking tot de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden en de hierbij behorende zorgplicht inzake Arbeidsomstandigheden en Milieu, alsmede de zorg voor het terugdringen van het ziekteverzuim door ongevallen.
Omdat grotere bedrijven in de (petro)chemie van hun contractors eisen dat zij een goede zorg voor arbeidsomstandigheden en milieu ten toon stellen en naleven, hebben zij eisen gesteld aan beoordeling van deze contractors. Zij eisten toen dat alle contrac¬tors in het bezit zouden moeten zijn van het Veiligheid 1 of VVA certificaat. Geen certificaat betekent geen werk meer op de terreinen van deze 'multinationals'.
Men kan wel stellen, de tijd dat contractors zonder al te veel kennis van arbeidsomstan¬digheden en milieu hun werk op die bedrijfsterreinen konden uitvoeren, is nagenoeg voorbij. De arbeidsomstandighedenwet. maar ook het betalen van het GSA- resp. LSA-certificaat, (nu VCA* of VCA**), leggen nadruk op voorlichting en onderricht door de werkgever voor alle medewerkers.
De belangrijkste aanzet om de kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu te vergroten is gedaan door Esso, Shell en Dupont de Nemours in samenwerking met PBNA/Elsevier Opleidingen.
Deze cursus 'Veiligheid voor werknemers in de (petro)chemie' (VVA) is een praktische cursus, als ondersteuning op de schriftelijke cursus VVA van Elsevier Opleidingen. Deze cursus voorziet in de behoefte de schriftelijke verwoording te staven met prakti¬sche kennis om voorbeelden en begeleiding naar het schriftelijke examen dat wordt afgenomen door PBNA.
Doel
Het doel van deze cursus is de cursisten door mondelinge ondersteuning meer kennis bij te brengen in zo'n mate dat zij op het verplichte examen zo veel achtergrondkennis bezitten dat zij het examen met gemak kunnen doorstaan en hun handelen in de praktijk gestaafd wordt vanuit deze achtergrondinformatie.
Bestemd voor
Alle medewerkers in de (petro)chemie en de contractors die bij deze industrieën werkzaamheden verrichten. Tot medio 1994 gold deze verplichte cursus alleen voor de direct leidinggevenden en hoger maar hierna ook voor iedere medewerker.
Inhoud
De inhoud van de cursus bestaat uit de hoofdstukken zoals die verwoord zijn in de lessen van Elsevier Opleidingen.
De te behandelen onderwerpen zijn:
- Veiligheidswetgeving
Arbo-wetgeving, publicatiebladen van de arbeidsomstandigheden, taken van de Arbeidsinspectie.
- Risico's en preventie
Inleiding, begrippen risico's, risico-inventarisatie en evaluatie.
Ongeval, incident, ongeval-onderzoek en -afhandeling. Preventie en veiligheid.
- Gevarenbronnen/gevaarlijke stoffen
Inleiding, gevaren in het bedrijf, gevaarlijke stoffen. Het gebruik van chemiekaar¬ten, fysische eigenschappen van stoffen, R- en S-zinnen, de gevarendiamant en dergelijke.
- Besloten ruimten/brandgevaarlijk werk/werkvergunning
Inleiding, brandveiligheid, besloten ruimte, controle en metingen op onderste explosiegrens, vergiftigingsgevaar, verstikkingsgevaar.
- Gevaren bij laswerkzaamheden
Inleiding, gevaren van acetyleen, zuurstof, argon.
Gevaren bij elektrisch en autogeen lassen, gevaarbronnen.
- Gereedschappen en hulpmiddelen
Steekflenzen, handgereedschap, mechanische gereedschappen, hijsen, touwen, kabels, kettingen.
- Persoonlijke beschermingsmiddelen
Inleiding, soorten beschermingsmiddelen, veiligheidsmiddelen, veilig werken op hoogte.
Het geheel wordt ondersteund d.m.v. oefenopgaven, zodat de cursisten de betekenis van de lesstof en de invoering in praktijk kunnen volgen.
Duur
De cursusduur is 6 avonden van 3 uren.
Deelnamekosten
De deelnamekosten bedragen € 1.050,- per persoon, bij een aantal deelnemers van minimaal 12 personen. Deze kosten zijn inclusief cursusmateriaal (lesstof Elsevier Opleidingen), inschrijfgeld, examengeld (PBNA-examen) en eventueel diploma. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om meerdere werknemers van verschillende werkgevers onder te brengen in één groep, om zodoende het vereiste aantal deelnemers te garanderen.
Uitvoering
Bij open inschrijving zal de cursus gegeven worden op een locatie in de regio van waaruit de meeste deelnemers afkomstig zijn.
Bij in-company-training zal de cursus gegeven worden op:
- het bedrijfseigen terrein
- een door u te bepalen locatie in de buurt van uw bedrijf.
Aanmelding
U kunt zich voor deze cursus opgeven door middel van het bijgevoegde aanmeldingsfor¬mulier. Inschrijving geschiedt in volgorde van binnenkomst. Zo spoedig mogelijk na uw aanmelding ontvangt u bericht. U wordt verzocht het verschuldigde bedrag over te maken na ontvangst van de factuur.
Annulering
Wie zich heeft aangemeld en eerder dan twee weken voor aanvang van de cursus annuleert, ontvangt 50% van het cursusgeld terug. Wie binnen twee weken voor cursusaanvang annuleert, is het gehele bedrag verschuldigd.
Annuleren is alleen schriftelijk mogelijk.
De open inschrijving is persoonlijk. Mocht u bij uitzondering een vervanger willen laten deelnemen, dan verzoeken wij u van tevoren met ons contact op te nemen.
Groepsgrootte
De groep dient minimaal uit 15 en maximaal uit 20 deelnemers te bestaan.
Certificaat
Na het met goed gevolg afleggen van het PBNA-examen ontvangen de cursisten het PBNA-diploma 'Veiligheid voor aannemers'.

Het bedrijfsleven maar ook de wetgeving stelt steeds hogere eisen met betrekking tot de kwaliteit van de uit te voeren werkzaamheden en de hierbij behorende zorgplicht inzake Arbeidsomstandigheden en Milieu, alsmede de zorg voor het terugdringen van het ziekteverzuim door ongevallen.Omdat grotere bedrijven in de (petro)chemie van hun contractors eisen dat zij een goede zorg voor arbeidsomstandigheden en milieu ten toon stellen en naleven, hebben zij eisen gesteld aan beoordeling van deze contractors. Zij eisten toen dat alle contrac¬tors in het bezit zouden moeten zijn van het Veiligheid 1 of VVA certificaat. Geen certificaat betekent geen werk meer op de terreinen van deze 'multinationals'.Men kan wel stellen, de tijd dat contractors zonder al te veel kennis van arbeidsomstan¬digheden en milieu hun werk op die bedrijfsterreinen konden uitvoeren, is nagenoeg voorbij. De arbeidsomstandighedenwet. maar ook het betalen van het GSA- resp. LSA-certificaat, (nu VCA* of VCA**), leggen nadruk op voorlichting en onderricht door de werkgever voor alle medewerkers.

De belangrijkste aanzet om de kennis op het gebied van arbeidsomstandigheden en milieu te vergroten is gedaan door Esso, Shell en Dupont de Nemours in samenwerking met PBNA/Elsevier Opleidingen.Deze cursus 'Veiligheid voor werknemers in de (petro)chemie' (VVA) is een praktische cursus, als ondersteuning op de schriftelijke cursus VVA van Elsevier Opleidingen. Deze cursus voorziet in de behoefte de schriftelijke verwoording te staven met praktische kennis om voorbeelden en begeleiding naar het schriftelijke examen dat wordt afgenomen door PBNA.DoelHet doel van deze cursus is de cursisten door mondelinge ondersteuning meer kennis bij te brengen in zo'n mate dat zij op het verplichte examen zo veel achtergrondkennis bezitten dat zij het examen met gemak kunnen doorstaan en hun handelen in de praktijk gestaafd wordt vanuit deze achtergrondinformatie.Bestemd voorAlle medewerkers in de (petro)chemie en de contractors die bij deze industrieën werkzaamheden verrichten. Tot medio 1994 gold deze verplichte cursus alleen voor de direct leidinggevenden en hoger maar hierna ook voor iedere medewerker.

Inhoud:

De inhoud van de cursus bestaat uit de hoofdstukken zoals die verwoord zijn in de lessen van Elsevier Opleidingen. De te behandelen onderwerpen zijn:


  • VeiligheidswetgevingArbo-wetgeving, publicatiebladen van de arbeidsomstandigheden, taken van de Arbeidsinspectie.
  • Risico's en preventieInleiding, begrippen risico's, risico-inventarisatie en evaluatie.Ongeval, incident, ongeval-onderzoek en afhandeling.
  • Preventie en veiligheid.- Gevarenbronnen/gevaarlijke stoffenInleiding, gevaren in het bedrijf, gevaarlijke stoffen. 
  • Het gebruik van chemiekaarten, fysische eigenschappen van stoffen, R- en S-zinnen, de gevarendiamant en dergelijke Besloten ruimten/brandgevaarlijk werk/werkvergunningInleiding, brandveiligheid, besloten ruimte, controle en metingen op onderste explosiegrens, vergiftigingsgevaar, verstikkingsgevaar.
  • Gevaren bij laswerkzaamhedenInleiding, gevaren van acetyleen, zuurstof, argon.Gevaren bij elektrisch en autogeen lassen, gevaarbronnen.
  • Gereedschappen en hulpmiddelenSteekflenzen, handgereedschap, mechanische gereedschappen, hijsen, touwen, kabels, kettingen.
  • Persoonlijke beschermingsmiddelenInleiding, soorten beschermingsmiddelen, veiligheidsmiddelen, veilig werken op hoogte.


Het geheel wordt ondersteund d.m.v. oefenopgaven, zodat de cursisten de betekenis van de lesstof en de invoering in praktijk kunnen volgen.
De cursusduur is 6 avonden van 3 uren. De deelnamekosten bedragen € 1.050,- per persoon, bij een aantal deelnemers van minimaal 12 personen. Deze kosten zijn inclusief cursusmateriaal (lesstof Elsevier Opleidingen), inschrijfgeld, examengeld (PBNA-examen) en eventueel diploma. Uiteraard bestaat de mogelijkheid om meerdere werknemers van verschillende werkgevers onder te brengen in één groep, om zodoende het vereiste aantal deelnemers te garanderen.

Lokatie:

Bij open inschrijving zal de cursus gegeven worden op een locatie in de regio van waaruit de meeste deelnemers afkomstig zijn. Bij in-company-training zal de cursus gegeven worden op:- het bedrijfseigen terrein- een door u te bepalen locatie in de buurt van uw bedrijf.

CertificaatNa het met goed gevolg afleggen van het PBNA-examen ontvangen de cursisten het PBNA-diploma 'Veiligheid voor aannemers'.