aanmeldklikhier

Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Sociale weerbaarheidstraining

SOCIALE WEERBAARHEIDSTRAINING
Doel:
Als algemene doelstelling van deze training is aan te geven:
1. Het ontwikkelen c.q. vergroten van vaardigheden die gericht zijn op het herkennen, voorkomen en kunnen hanteren van mentale en fysieke uitingen van agressie.
2. Het vergroten van de sociale weerbaarheid in de omgang met de agressieve mede¬mens.
Een zwaar accent komt te liggen op het belang van een voorspelbare consistente grondhou¬ding en de wijze waarop betrokken medewerkers e.e.a. praktisch toepassen. Zelfrespect en respect voor de medemens vormen de basis tot gedrag en handelen.
Inhoud:
De training omvat minimaal:
• Definitie agressie:
- verbaal
- non-verbaal.
• Waarneming/Observatie.
• Anonimiteit en agressie.
• Territorium en agressie.
• Functie en persoon/afstand en nabijheid.
• Agressie als weerstandsgedrag.
• Angst! Mag dat?
• Benoemen c.q. ontwapenen.
Trainingsmethodieken:
Aan de opzet van deze training ligt de gedachte ten grondslag dat het leren hanteren van conflicten deels een cognitief aspect en deels het aspect van een gedragsoefening heeft.
Het trainingsprogramma is zodanig opgebouwd dat het flexibel kan worden toegepast afhankelijk van de behoefte van de doelgroepen. Het is opgedeeld in cognitieve- en oefenonderdelen.
Duur opleiding:
De duur van de training bestaat uit 18 uren, onder te verdelen in 6 dagdelen van 3 uren, welke in overleg met de opdrachtgever kan worden verzorgd als dag- of avondcursus.
Aantal deelnemers:
In principe minimaal 10 en niet meer dan 15 personen.
Plaats Opleiding:
De training kan zowel intern (op locatie) als extern worden verzorgd.
Docenten:
De opleiding wordt verzorgd door zeer ervaren docenten die o.a. dagelijks belast zijn met het verzorgen van deze trainingen.
Kosten Opleiding:
De kosten van de opleiding zijn bij een minimale deelname van 10 personen
€ 590,00 per persoon.
Aanmelding:
U kunt zich voor deze cursus aanmeldden door het bijgaande aanmeldingsformulier in een open gefrankeerde enveloppe te zenden aan:
O.P.B. bv
Postbus 609
6130 AP  SITTARD

Doel:

Als algemene doelstelling van deze training is aan te geven:
1. Het ontwikkelen c.q. vergroten van vaardigheden die gericht zijn op het herkennen, voorkomen en kunnen hanteren van mentale en fysieke uitingen van agressie.
2. Het vergroten van de sociale weerbaarheid in de omgang met de agressieve mede¬mens.
Een zwaar accent komt te liggen op het belang van een voorspelbare consistente grondhou¬ding en de wijze waarop betrokken medewerkers e.e.a. praktisch toepassen. Zelfrespect en respect voor de medemens vormen de basis tot gedrag en handelen.

Inhoud:

  • De training omvat minimaal:
  • Definitie agressie:- verbaal- non-verbaal.
  • Waarneming/Observatie.
  • Anonimiteit en agressie.
  • Territorium en agressie.
  • Functie en persoon/afstand en nabijheid.
  • Agressie als weerstandsgedrag.
  • Angst! Mag dat?
  • Benoemen c.q. ontwapenen.

Trainingsmethodieken:

Aan de opzet van deze training ligt de gedachte ten grondslag dat het leren hanteren van conflicten deels een cognitief aspect en deels het aspect van een gedragsoefening heeft.Het trainingsprogramma is zodanig opgebouwd dat het flexibel kan worden toegepast afhankelijk van de behoefte van de doelgroepen. Het is opgedeeld in cognitieve- en oefenonderdelen.

Duur opleiding:

De duur van de training bestaat uit 18 uren, onder te verdelen in 6 dagdelen van 3 uren, welke in overleg met de opdrachtgever kan worden verzorgd als dag- of avondcursus.
Aantal deelnemers: In principe minimaal 10 en niet meer dan 15 personen.

Plaats opleiding:

De training kan zowel intern (op locatie) als extern worden verzorgd.

Docenten:

De opleiding wordt verzorgd door zeer ervaren docenten die o.a. dagelijks belast zijn met het verzorgen van deze trainingen.

Kosten Opleiding:

De kosten van de opleiding zijn bij een minimale deelname van 10 personen € 590,00 per persoon.