Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Over OPB

Welkom op onze vernieuwde website. Hier vindt u alle informatie over de opleidingen en kunt u zich door middel van het aanmeldingsformulier binnen een paar tellen aanmelden voor een opleiding bij OPB.

Het Opleidingsinstituut OPB b.v. organiseert en verzorgt reeds sinds 1988 mondelinge opleidingen. Met dus ruim 25 jaar ervaring in het verzorgen van mondelinge opleidingen  kunnen wij met recht aanspraak maken op een ruime ervaring op dit gebied.

 

Erkenning:

Vrijwel alle diploma's en certificaten van OPB zijn erkend. Zo zijn onze beveilingsopleidingen erkend door: het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W). De diploma's worden uitgegeven door de Stichting Vakexamens Particuliere Beveiligingsorganisaties SVPB en het ECABO, het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. 

Het OPB is ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) van het Ministertie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en een CEDEO-erkend instituut. Ook is het OPB door het Ministerie van Justitie erkend voor het geven van de opleidingen tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar. Tevens is het OPB aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO). 

Verder heeft OPB een door de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) erkend Praktijkexamencentra (PEC). Ons PEC is gevestigd in Nuth op de locatie van het Veiligheidscentrum Limburg. OPB verzorgt op de praktijkexamencentra trainingen voor het praktijkexamen. Met het volgen van de praktijkexementrainingen neemt de slagingskans voor de kandidaten voor het praktijkexamen Beveiliger 2 aanzienlijk toe.

Het OPB verzorgt een breed scala aan opleidingen. Hierbij valt te denken aan alle opleidingen voor de beveiligingsbranche, maar ook de Recherche Basiscursus, de cursus verhoortechniek, de opleidingen tot Stadswacht en Toezichthouder, Verkeersregelaar, en een veelheid van cursussen op het gebied van Sociale Vaardigheden, Bedrijfshulpverlener (Arbowet), E.H.B.O. inclusief hartreanimatie, BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar). Naast de kwaliteit in de opleidingen verzorgen wij ook een stukje maatwerk voor bedrijven in het opleidingstraject.

Docenten die bij het Opleidingsinstituut OPB werkzaam zijn, zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan strenge eisen. Het zijn vakgediplomeerde en inhoudsdeskundige docenten met een zeer ruime praktijkervaring. Dit heeft tot gevolg dat de behandelde stof altijd zo goed mogelijk op de cursisten wordt overgebracht. Verder besteedt het O.P.B. veel aandacht aan praktijk- en examentraining.

 

Bekostiging:

De MBO BBL opleidingen Beveiliger 2 en Coördinator Beveiliging 3 van het OPB komen in aanmerking voor een Subsidieregeling Praktijkleren. Met een toekenning van deze subsidie van maximaal € 2.750,- bedragen de opleidingskosten nog geen € 500,- meer !

 

Subsidieregeling Praktijkleren

U kunt als werkgever op grond van de Wet Educatie Beroepsonderwijs en de hieraan verbonden regeling Subsidieregeling Praktijklereb aanpraak maken op een subsidie van maximaal € 2.750,- voor werknemers/aspirant beveiligers die binnen uw bedrijf in het kader van een BBL opleidingen hun Beroepspraktijkvorming (BPV) ook wel stage genoemd doorlopen. Deze subsidie is bedoeld om de kosten die voor de werkgever verbonden zijn aan een praktijleerplek te compenseren. En zo te stimmuleren dat er voldoende leerplekken voorhanden zijn.

Op de volledige subsidie kunt u als werkgever aanspraak maken bij een volledige stage van 40 weken. Duurt de stage periode korter zal het subsidie bedrag pro rato worden gereduceert.

 

De subsidie aanvragen dient u jaarlijks per 1 september in te dienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. Zie voor nadere informatie www.rvo.nl

 

U hebt onder voorwaarden recht op de subsidie regeling praktijleren voor:

een werknemer die de beroepspraktijkvorming (BPV) volgt van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor de opleiding Beveiliger 2  of Coördinator Beveiliging 3 van het OPB.

  

Werknemer die beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg volgt

 

Overeenkomst

Het werk moet plaatsvinden op grond van een leer-werkovereenkomst de zogenaamde Beroepspraktijk Vormingsovereenkomst (BPV-overeenkomst) tussen u, de werknemer en het OPB. In de leer-werkovereenkomst moet in ieder geval het volgende zijn opgenomen:

  1. soort opleiding
  2. duur van de overeenkomst en van de beroepspraktijkvorming
  3. aard en omvang van de begeleiding van de werknemer
  4. welke resultaten bereikt moeten worden en hoe dit beoordeeld moet worden
  5. wanneer en hoe de overeenkomst voortijdig ontbonden kan worden
  6. naam, adres en woon-/vestigingsplaats van de werknemer, het leerbedrijf, het landelijk orgaan en de school
  7. geboortedatum van de leerling

 

Administratieve verplichtingen

U moet een kopie van de leer-werkovereenkomst bij uw loonadministratie bewaren.

U dient aantoonbaar wekelijks contact te hebben met de aspirantbeveiliger gedurende zijn BPV periode.