aanmeldklikhier

Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

EHBO/Elementaire Levensreddende Handelingen

E.H.B.O. / ELEMENTAIRE LEVENSREDDENDE HANDELINGEN
Bij de module EHBO/Elementaire Levensreddende Handelingen ligt enerzijds de nadruk op het aanleren van de elementaire levensreddende handelingen omdat de toekomstige beveiligingsbeambte in een zich voordoende praktijksituatie op vaardighe¬den zoals mond-op-mondbeademing terug moet kunnen vallen. Anderzijds werkt deze module ook toe naar het Oranje Kruis E.H.B.O.-diploma omdat dit van belang is wanneer de beveiligingsbeambte een reguliere baan in bijvoorbeeld de particuliere beveiliging krijgt. De meerderheid van de beveiligingsbedrijven stelt het EHBO-diploma als criterium. Daarnaast geldt dit evenzeer voor vele bedrijven en instellingen.
Om aan beide wensen tegemoet te komen bestaat deze module uit drie delen:
1. E.H.B.O. - Oranje Kruis plus mond-op-mond beademing;
2. Elementaire levensreddende handelingen plus verbandleer;
3. Hartreanimatie - Nederlandse hartstichting.
Gedurende de opleiding, die door een kaderinstructeur van het Oranje Kruis tezamen met een arts wordt verzorgd, zal een examentraining plaatsvinden waarbij gedurende minimaal 6 uur ver¬schillende Lotussen (acteur slachtoffers/gewonden) worden ingezet. Ook de prak-tijkoefeningen met de reanimatiepop en verbandmiddelen komen na¬tuurlijk aan bod.
DIPLOMA'S / CERTIFICATEN
De cursus wordt steeds afgesloten met de deelname aan het erkende E.H.B.O.-examen (Oranje Kruis) en een erkend reanimatie-examen (Nederlandse Hartstichting).
Het OPB verzorgt tevens de benodigde herhalingscursussen.
DUUR VAN DE CURSUS
De cursus E.H.B.O. duurt uitgedrukt in lesuren circa 33 uren (exclusief  examen).  De lessen kunnen op zaterdag overdag van 09.00 -12.00 uur of op een avond van 19.00 - 22.00 uur worden uitgevoerd.
KOSTEN
De kosten van deze cursus zijn € 450,00  (o.v.b.), bij voldoende deelname (minimaal 15 deelnemers).
LESPLAATS
De cursus wordt gegeven aan een van de vaste cursuslocaties van het O.P.B. of op een nader te bepalen locatie in uw omgeving. Vaste cursuslocaties van het O.P.B. zijn gevestigd in:
- Arnhem - Drachten - Haarlem - Utrecht
- Den Haag - Eindhoven - Sittard
- Deventer - Groningen - Tilburg
STARTDATUM
De startdata worden regelmatig in advertenties bekendgemaakt. Indien de startdatum voor een bepaalde cursus nog niet bekend is zal deze bepaald worden aan de hand van de meerderheid van de voorkeuren zoals deze zijn aangegeven op de door het O.P.B. ontvangen aanmeldingen. Zodra de startdatum is vastgesteld ontvangen zij die zich hebben aangemeld hiervan schriftelijk bericht. Aanmelding dient te gebeuren middels het bijgevoegde aanmeldingsformulier.

Bij de module EHBO/Elementaire Levensreddende Handelingen ligt enerzijds de nadruk op het aanleren van de elementaire levensreddende handelingen omdat de toekomstige beveiligingsbeambte in een zich voordoende praktijksituatie op vaardigheden zoals mond-op-mondbeademing terug moet kunnen vallen. Anderzijds werkt deze module ook toe naar het Oranje Kruis E.H.B.O.-diploma omdat dit van belang is wanneer de beveiligingsbeambte een reguliere baan in bijvoorbeeld de particuliere beveiliging krijgt. De meerderheid van de beveiligingsbedrijven stelt het EHBO-diploma als criterium. Daarnaast geldt dit evenzeer voor vele bedrijven en instellingen.

Om aan beide wensen tegemoet te komen bestaat deze module uit drie delen:     
  • E.H.B.O. - Oranje Kruis plus mond-op-mond beademing;
  • Elementaire levensreddende handelingen plus verbandleer;
  • Hartreanimatie - Nederlandse hartstichting.

Gedurende de opleiding, die door een kaderinstructeur van het Oranje Kruis tezamen met een arts wordt verzorgd, zal een examentraining plaatsvinden waarbij gedurende minimaal 6 uur verschillende Lotussen (acteur slachtoffers/gewonden) worden ingezet. Ook de praktijkoefeningen met de reanimatiepop en verbandmiddelen komen natuurlijk aan bod. 

Diploma's en certificaten

De cursus wordt steeds afgesloten met de deelname aan het erkende E.H.B.O.-examen (Oranje Kruis) en een erkend reanimatie-examen (Nederlandse Hartstichting). Het OPB verzorgt tevens de benodigde herhalingscursussen.

Duur van de cursus

De cursus E.H.B.O. duurt uitgedrukt in lesuren circa 33 uren (exclusief  examen).  De lessen kunnen op zaterdag overdag van 09.00 - 12.00 uur of op een avond van 19.00 - 22.00 uur worden uitgevoerd.

Kosten

De kosten van deze cursus zijn € 450,00  (o.v.b.), bij voldoende deelname (minimaal 15 deelnemers).

Lesplaats

De cursus wordt gegeven aan een van de vaste cursuslocaties van het O.P.B. of op een nader te bepalen locatie in uw omgeving. Vaste cursuslocaties van het O.P.B. zijn gevestigd in:
Arnhem - Drachten - Haarlem - Utrecht - Den Haag - Eindhoven - Sittard - Deventer - Groningen - Tilburg.

Startdatum

De startdata worden regelmatig in advertenties bekendgemaakt. Indien de startdatum voor een bepaalde cursus nog niet bekend is zal deze bepaald worden aan de hand van de meerderheid van de voorkeuren zoals deze zijn aangegeven op de door het O.P.B. ontvangen aanmeldingen. Zodra de startdatum is vastgesteld ontvangen zij die zich hebben aangemeld hiervan schriftelijk bericht. Aanmelding dient te gebeuren middels het bijgevoegde aanmeldingsformulier.