Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Even voorstellen

Even voorstellen

Welkom op onze website. Hier vindt u alle informatie over de opleidingen, ons als OPB en de werkwijze van het OPB en kunt u zich door middel van het aanmeldingsformulier binnen een paar tellen aanmelden voor een opleiding bij OPB.

Het Opleidingsinstituut OPB b.v. is in 1988 in Sittard opgericht door toenmalig Hoofdcommissaris van Politie en korpschef de heer E. Nicoll. Opleidingsinstituut OPB organiseert en verzorgt sindsdien mondelinge opleidingen op het vlak van preventie, beveiliging en het handhaven van de openbare orde. Na het al meer dan 25 jaar verzorgen van mondelinge opleidingen kunnen wij met recht aanspraak maken op een zeer ruime ervaring op dit gebied.

Docenten die bij het Opleidingsinstituut OPB werkzaam zijn, zijn zorgvuldig geselecteerd en voldoen aan strenge eisen. Het zijn vakgediplomeerde en inhoudsdeskundige docenten met een zeer ruime praktijkervaring. Altijd hebben zij hun sporen verdiend in de praktijk van het vakgebied waarin zij lesgeven. Ze zijn jaren lang werkzaamgeweest bij de Politie als diensthoofden bij de particuliere beveiliging, bij de Koninklijke Marechaussee en de brandweer. Vaak zijn ze nog steeds werkzaam in de praktijk. Dit heeft tot gevolg dat de behandelde stof altijd zo goed mogelijk op de cursisten wordt overgebracht, en kan worden verduidelijkt aan de hand van voorbeelden uit de beroepspraktijk. Verder besteedt het O.P.B. veel aandacht aan praktijk- en examentraining.

 

 

Het OPB verzorgt een breed scala aan opleidingen. Hierbij valt te denken aan alle opleidingen voor de beveiligingsbranche, maar ook de Recherche Basiscursus, de cursus verhoortechniek, de opleidingen tot Stadswacht en Handhaver Toezicht en Veiligheid, Verkeersregelaar, en een veelheid van cursussen op het gebied van Sociale Vaardigheden, Bedrijfshulpverlener (Arbowet), E.H.B.O. inclusief hartreanimatie, BOA (buitengewoon opsporingsambtenaar). Naast de kwaliteit in de opleidingen verzorgen wij ook een stukje maatwerk voor bedrijven in het opleidingstraject.

Naast de trainingen en opleidingen "in company" op locatie bij de opdrachtgever verzorgt het OPB haar opleiding op 3 vaste cursuslocaties in Nederland.

Sittard; Eindhoven; Arnhem.overzichtskaart opb nl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Erkenning

Vrijwel alle diploma's en certificaten van OPB zijn erkend. Zo zijn onze beveilingsopleidingen erkend door: het Ministerie van Justitie en het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OC&W). De diploma's worden uitgegeven door de Stichting Vakexamens Particuliere Beveiligingsorganisaties SVPB en het ECABO, het Kenniscentrum Beroepsonderwijs Bedrijfsleven. 

Het OPB is ingeschreven in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO) van het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap en een CEDEO-erkend instituut. Ook is het OPB door het Ministerie van Justitie erkend voor het geven van de opleidingen tot Buitengewoon Opsporingsambtenaar.

Voor de opleiding Handhaver Toezicht en Veiligheid (HTV) voldoet het OPB ook aan de eisen van de landelijk Exameninstelling Toezicht en Handhaving (ExTH).

Tot slot is het OPB aangesloten bij de Nederlandse Raad voor Training en Opleiding (NRTO) en de Stichting Opleidingsfonds Beveiligings Branche (SOBB)

Verder heeft OPB een eigen door de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) erkend Praktijkexamencentrum (PEC). Ons PEC is gevestigd in Nuth op de locatie van het Veiligheidscentrum Limburg. OPB verzorgt op de praktijkexamencentrum trainingen voor het praktijkexamen. Met het volgen van de praktijkexementrainingen neemt de slagingskans voor de kandidaten voor het praktijkexamen Beveiliger 2 aanzienlijk toe.

 beveiliger_op_straat_