aanmeldklikhier

Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Verkeersregelaars

 

 

 

 

 

V E R K E E R S R E G E L A A R

Volgens de Regeling verkeersregelaar 2009 is een ieder die op de openbare weg aanwijzingen geeft aan het verkeer verplicht een aanstelling als verkeersregelaar te hebben.

Er zijn twee soorten aanstellingen voor de beroepsmatige verkeersregelaar, namelijk een gemeentelijke aanstelling en een landelijke aanstelling. Om een dergelijke aanstelling te kunnen krijgen moet u onder andere in het bezit zijn van een door Stichting Verkeersregelaars Nederland (SVNL) gewaarmerkt certificaat. Om een dergelijk certificaat te krijgen dient u de OPB theorie- en praktijkcursus Verkeersregelaar te volgen met de daarbij behorende examens.

Voordat u een aanstelling als beroepsmatige verkeersregelaar kunt krijgen moet u met goed gevolg het theorie- en praktijkexamen verkeersregelaar hebben afgelegd. De theoriecursus is de basis voor iedere verkeersregelaar. Zo moet u weten wat uw wettelijke status is als verkeersregelaar, maar ook de verkeersregels en verkeerstekens moet u kennen. Het is zelfs een vereiste dat u het theoriecertificaat in bezit heeft alvorens u kunt starten met de praktijkcursus.

THEORIEOPLEIDING VERKEERSREGELAAR

U krijgt theoretische kennis van uw wettelijke status, verkeersveiligheid, de verkeersregels, de verkeerstekens en de verkeersregelaarstechnieken. Uiteindelijk bent u in staat om aan het eind van de dag met goed gevolg het theorie-examen af te leggen.

Doelgroep

De cursus is bestemd voor iedereen die een aanstelling als beroepsmatige verkeersregelaar wil krijgen en na de theoriecursus wil doorstromen naar de praktijkcursus.

Inhoud

Tijdens de theoriecursus leert u wat een aanstelling als beroepsmatige verkeersregelaar

inhoud en welke verantwoording u draagt ten opzichte van het overige verkeer. U leert de theorie over verkeersinzichtelijk en dynamisch verkeerregelen.

De theoriecursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Wettelijke status
 • Aanstelling
 • Wegenverkeerswet 1994
 • Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990
 • Regeling verkeersregelaars 2009
 • Verzekering
 • Remafstand en reactie snelheid
 • Het geven van opdrachten aan verkeersdeelnemers
 • Omgaan met agressie
 • Theorie-examen
Theorie-examen

Aan het einde van de dag wordt er een theorie-examen afgenomen. De kennis wordt getoetst aan de hand van meerkeuze vragen. Na het behalen van het theorie-examen ontvangt u hiervan een certificaat en kunt u doorstromen naar de praktijkcursus. Aan één theoriecursus kan door maximaal 20 cursisten worden deelgenomen.

PRAKTIJKOPLEIDING VERKEERSREGELAAR

Nadat u het theoriecertificaat heeft behaald kunt u starten met de praktijkcursus Verkeersregelaar. Tijdens deze cursus verkeersregelaar gaat u de weg op met onze instructeur en laten we u kennismaken met het verkeerregelen op de openbare weg. Aan het eind van de praktijkcursus verkeersregelaar vindt het examen plaats, waarbij een gedelegeerde van de Politie (via Stichting Verkeersregelaars Nederland) aanwezig is om u te beoordelen. Wanneer u geslaagd bent voor het praktijkexamen ontvangt u een door de Stichting Verkeersregelaars Nederland gewaarmerkt certificaat, waarna de aanstelling aangevraagd kan worden.

U leert op een professionele en dynamische wijze het verkeerregelen, waarbij uw eigen veiligheid en dat van de medeweggebruikers voorop staat. Daarnaast krijgt u inzicht in de verkeersstromen en weet u deze optimaal te laten doorstromen. Aan het einde van de tweede dag bent u in staat om zelfstandig het verkeer te regelen en kunt u deelnemen aan het praktijkexamen.

Doelgroep

De praktijkcursus is voor iedereen bestemd die een aanstelling als beroepsmatige verkeersregelaar wil krijgen.

Vooropleiding

U moet in het bezit zijn van een theoriecertificaat Verkeersregelaar. Daarnaast is een rijbewijs een pré.

Inhoud

Tijdens de praktijkcursus Verkeersregelaar leert u de verkeersstromen op de juiste wijze te begeleiden. Er wordt gestart met het geven van een stopteken, waarna het steeds een graatje moeilijker wordt, totdat u uiteindelijk zelfstandig het verkeer kan regelen op een kruising met 4 uitvalswegen, een Verkeersregelinstallatie (VRI), omliggende fietspaden en wellicht ook nog met meerdere voorsorteervakken.

De praktijkcursus bestaat uit de volgende onderdelen:

 • Stopteken
 • Om- en om regeling
 • Verkeerregelen op een kleine kruising
 • Verkeerregelen op een grote kruising
 • Praktijkexamen
Praktijkexamen

Aan het einde van de tweede dag wordt het praktijkexamen afgenomen. Tijdens het praktijkexamen moet u op de grote kruising, die voldoet aan de exameneisen, minimaal 15 minuten zelfstandig het verkeerregelen. Het praktijkexamen wordt afgenomen door onze instructeur en er is een gedelegeerde van de Politie bij aanwezig die het eindoordeel geeft. Aan één praktijkexamen kan door maximaal 8 cursisten worden deelgenomen. Tijdens het praktijkexamen let de instructeur op de volgende punten:

Blok 1 Veilig regelen van het verkeer

 • Veiligheid en doorstroming (cruciaal)
 • Tijdig geven van aanwijzingen (cruciaal)
 • Officiële aanwijzingen geven (cruciaal)
 • Positie bepalen (cruciaal)
 • Inspelen op daar geldende (afwijkende) verkeersregels
 • Inspelen op de weggebruikers
 • Inspelen op bijzondere voertuigen (politie, brandweer, ambulance, openbaar vervoer bussen etc)


Blok 2 Adequaat regelen

 • Houding en uitstraling (cruciaal)
 • Verkeersinzicht (cruciaal)                                   
 • Anticiperen (cruciaal)
 • Duidelijke aanwijzingen geven (cruciaal)
 • Communicatie
 • Omgaan met stress en agressie
 • Gebruik van hulpmiddelen (zoals fluit)

Normering
Voor alle cruciale punten moet een voldoende zijn behaald.
Blok 1   1 voldoende + 4 cruciaal= voldoende
Blok 2   1 voldoende + 4 cruciaal = voldoende
Eindresultaat praktijk examen: Bij 8 voldoendes cruciaal en 2 voldoendes algemeen is de kandidaat voor het praktijk examen geslaagd.

Certificaat

Nadat u geslaagd bent voor het praktijkexamen, wordt het certificaat naar Stichting Verkeersregelaars Nederland gestuurd, die het vervolgens voorziet van een waarmerk. Hierna ontvangt u het certificaat waarmee de aanstelling als beroepsmatig verkeersregelaar kan worden aangevraagd. De aanvraag kan voor een gemeentelijke aanstelling gedaan worden bij betreffende gemeente en voor een landelijk aanstelling bij het Verkeerscentrum Nederland (www.aanstellingspas.nl).

Examengeld

De Stichting Verkeersregelaars Nederland verzorgt het examen. De examenkosten bedragen ca. € 145 per persoon. Wij berekenen dit bedrag, zonder opslag aan u door en verzorgen de aanmelding en verdere correspondentie. U heeft er dus geen omkijken naar!

Duur van de cursus

De volledige cursus bestaat uit 2 volle dagen en 4 dagdelen. De eerste dag start om 8.30 met het theorie gedeelte. Hier word ingegaan op o.a een stuk verkeerkennis, regels en wetgeving, houding van de verkeersregelaar. Om ongeveer 13.00 uur word het theorie gedeelte afgesloten met een examen. De uitslag van het theorie examen is direct bekend. Mocht de uitslag negatief zijn, is er ruimte om  dezelfde dag 1x een herexamen te maken.

Vanaf 13.00 uur tot 17.00 gaan de cursisten voor het eerst de weg op.
Eerst word er intensief geoefend op een industrie terrein zodat de cursisten kunnen wennen het verkeer te regelen. Tijdens het oefenen gaan de cursisten stuk voor stuk het verkeer regelen onder toezicht van de instructeur. Hierbij leren we de cursisten duidelijke verkeerstekens te geven en enig verkeersinzicht te krijgen.

De 2e dag word er van 08.30 uur tot 13.00 uur geoefend op de examenkruising zelf. Dit heeft als voordeel dat de cursisten dus al bekend raken met de examenkruising. Tijdens het oefenen en het examen worden de stoplichten van de kruising buiten werking gesteld.

Vanaf 13.00 uur begint het examen. Elke cursist moet ongeveer 10 tot 15 minuten zelfstandig het verkeer regelen. Het examen word afgenomen door de instructeur, onder toezicht van een gedelegeerde van de politie.

Startdatum opleiding

De start van de cursus geschiedt in onderling overleg, BIJ EEN MINIMALE DEELNAME VAN 12 PERSONEN.

Opleidingslocatie

De prijsstelling gaat uit van de verzorging van de cursus op locatie in Sittard

Prijs opleiding Verkeersregelaar

De totale cursusprijs bij een minimale deelname van 8 personen €. 365,- excl. BTW per persoon exclusief de praktijk examenkosten van het SVNL ad €. 145,= per persoon.