aanmeldklikhier

Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Veiligheid 2

Veiligheid II
Als gevolg van het feit dat enkele jaren geleden door de Stichting Europoort Botlek Belangen, de initiatiefnemers van de VCA (Veiligheids Checklist voor Aannemers in de (Petro)Chemie), besloten is dat alle medewerkers van contractors in het bezit moeten zijn van het Certificaat 'Veiligheid I', heeft deze Stichting nu besloten een certificaat 'Veiligheid II' te verlangen van de leidinggevenden werkzaam bij VCA-gecertificeerde bedrijven.
Menig bedrijf heeft ons reeds verzocht deze cursus voor hen te organiseren. Vandaar dat wij voornemens zijn weer enkele cursussen te starten.
Inhoud cursus
De inhoud van de cursus luidt als volgt:
Les 1 & 2 Arbeidsomstandigheden/Milieuwetgeving
Hoe ontstaat een ongeval?
Les 3 Bevorderen veilig werken
Burkhardt theorie
Les 4 & 5 Veiligheidsprocedures
Taakrisico-analyse
Les 6 Bedrijfsnoodplan
Les 7 & 8 Gevarenbronnen / Toxicologie
Les 9 Ergonomie
Examentraining.
Cursusprijs
De cursusprijs bedraagt, bij een minimum aantal deelnemers van 15 personen,  € 1.150,= per persoon. Deze prijs is inclusief:
- kosten lesboek Veiligheid II (PBNA/Elsevier)
- mondelinge ondersteuning van de lesstof door één van onze Hogere Veiligheids¬kundigen gedurende 6 dagdelen à 3 uur
- inschrijvingskosten examen
- examengeld
- kosten cursuslocatie.
Start cursus
De cursus 'Veiligheid II' zal van start gaan zodra er voldoende cursisten, d.w.z. minimaal 15, zijn aangemeld. De eerste startdatum zal gepland worden in de loop van augu¬stus/september.
Indien u besluit één of meerdere leidinggevenden op een van onze cursussen te plaatsen, gelieve dan de bij deze offerte horende bijlage in te vullen en één exemplaar van deze offerte getekend aan ons te retourneren.
Inhoud van de lessen
Hoofdstuk 1 Wetgeving
a. De ontwikkeling van de Arbowet, de grondbeginselen van deze wet, de voornaamste artikelen met name de risico-inventarisatie en -evaluatie, het jaarplan, het jaarverslag, voorlichting en onderricht, werkoverleg, samenwerking, toezicht, strafrecht, wet economische delicten en de taken en rechten van de arbeidsinspectie
b. De wet milieubeheer en de wet milieugevaarlijke stoffen
c. Europese kaderrichtlijnen en CE-teken.
Hoofdstuk 2 Ontstaan van ongevallen
a. De ijsbergtheorie met de ongevallendriehoek met voorbeelden binnen-/buitenland
b. De oorzaken-gevolgen reeks, de Domino-theorie met diverse praktijk-voorbeelden gerelateerd aan werkzaamheden in de (petro)chemie
c. De gevolgen van de ongevallentheorie voor het Arbo-beleid
d. Ongevallenonderzoek en registratie. Voorbeelden en verwerking in relevante documenten.
Hoofdstuk 3 Het bevorderen van veilig werken
a. De Burkhardt-theorie. het stimuleren van veilig gedrag en het afrem¬men van onveilig gedrag.
De bijbehorende 4 strategieën.
b. Veiligheid door leidinggevenden en het bevorderen van veiligheid
c. Veiligheidsobservaties, oogrondes m.b.v. praktijkvoorbeelden
d. Het houden van een tool-box meeting of het houden van een line safety-meeting a.d.h.v. een praktijkvoorbeeld
e. VCA-certificaat
Hoofdstuk 4 Veiligheidsprocedures
a. Het doel van veiligheidsprocedures
b. Werkvergunning met praktijkvoorbeeld (Case)
c. Aanvullende vergunningen
Hoofdstuk 5 Taak risico-analyses
a. Risico's
b. Het bepalen van risico's m.b.v. de Relative Ranking Methode (Kinisch c.s.)
c. Technische en arbeidskundige werkvoorbereiding
d. Het opstellen van een risico-analyse a.d.h.v. een praktijkvoorbeeld
e. Communicatie, kick-off meeting, startwerkmeeting
f. Evaluatie met als doel het voorkomen van arbo-knelpunten bij toekomstige werkzaamheden
Hoofdstuk 6 Bedrijfsnoodplan
a. Inhoud van een bedrijfsnoodplan a.d.h.v. praktijkvoorbeelden
b. De doelstellingen van het bedrijfsnoodplan
c. De bedrijfsnoodorganisatie, calamiteitencoördinator, veiligheidskundige
d. De fasering, van klein naar groot incident
e. beschikbare hulpbronnen, eigen middelen, eigen personeel, externe (overheids)diensten
f. Opleiding, oefening en herhaling
g. De bedrijfshulpverlening, aangepast aan zorg op maat m.b.v. Risico-invernatisatie (voorbeeld)
Hoofdstuk 7 Gevarenbronnen
a. Schadelijk geluid, lawaaidoofheid, 80 dB(A), voorbeelden
b. Gevaren door elektriciteit, met voorbeelden van verschil in weerstand van het menselijk lichaam
c. Radioactieve straling en de gevolgen voor het lichaam
d. Asbest, gevaren, wettelijke bepalingen, KOMO-keur.
Hoofdstuk 8 Toxicologie
a. Wat zijn toxische stoffen, hoe komen zij in ons lichaam en wat is hun uitwerking?
b. Gevaren voor brand en explosie
c. Signalering en etikettering conform Europese kaderrichtlijn
d. Persoonlijke beschermingsmiddelen met praktijkvoorbeelden.
Hoofdstuk 9 Ergonomie
a. Wat is ergonomie?
b. Mens-machine systeem
c. Omgevingsfactoren zoals verlichting, geluid, trillingen, klimaat
d. Lichamelijke belasting
Hoofdstuk 10 Examentraining
a. Een honderdtal (meerkeuze-)vragen te beantwoorden door de cursist
b. Vijftig PBNA-examenvragen.

Als gevolg van het feit dat enkele jaren geleden door de Stichting Europoort Botlek Belangen, de initiatiefnemers van de VCA (Veiligheids Checklist voor Aannemers in de (Petro)Chemie), besloten is dat alle medewerkers van contractors in het bezit moeten zijn van het Certificaat 'Veiligheid I', heeft deze Stichting nu besloten een certificaat 'Veiligheid II' te verlangen van de leidinggevenden werkzaam bij VCA-gecertificeerde bedrijven.
Menig bedrijf heeft ons reeds verzocht deze cursus voor hen te organiseren. Vandaar dat wij voornemens zijn weer enkele cursussen te starten.

Inhoud cursus:

De inhoud van de cursus luidt als volgt:


Les 1 & 2 Arbeidsomstandigheden/MilieuwetgevingHoe ontstaat een ongeval?
Les 3 Bevorderen veilig werkenBurkhardt theorie
Les 4 & 5 VeiligheidsproceduresTaakrisico-analyse
Les 6 Bedrijfsnoodplan
Les 7 & 8 Gevarenbronnen / Toxicologie
Les 9 ErgonomieExamentraining.

Cursusprijs:

De cursusprijs bedraagt, bij een minimum aantal deelnemers van 15 personen, € 1.150,- per persoon. Deze prijs is inclusief:

  • Kosten lesboek Veiligheid II (PBNA/Elsevier)
  • Mondelinge ondersteuning van de lesstof door één van onze Hogere Veiligheidskundigen gedurende 6 dagdelen à 3 uur
  • Inschrijvingskosten examen- examengeld- kosten cursuslocatie.

Start cursus:

De cursus 'Veiligheid II' zal van start gaan zodra er voldoende cursisten, d.w.z. minimaal 15, zijn aangemeld. De eerste startdatum zal gepland worden in de loop van augu¬stus/september.Indien u besluit één of meerdere leidinggevenden op een van onze cursussen te plaatsen, gelieve dan de bij deze offerte horende bijlage in te vullen en één exemplaar van deze offerte getekend aan ons te retourneren. 

Inhoud van de lessen:

Hoofdstuk 1 Wetgeving

a. De ontwikkeling van de Arbowet, de grondbeginselen van deze wet, de voornaamste artikelen met name de risico-inventarisatie en -evaluatie, het jaarplan, het jaarverslag, voorlichting en onderricht, werkoverleg, samenwerking, toezicht, strafrecht, wet economische delicten en de taken en rechten van de arbeidsinspectieb. De wet milieubeheer en de wet milieugevaarlijke stoffenc. Europese kaderrichtlijnen en CE-teken.

Hoofdstuk 2 Ontstaan van ongevallen

a. De ijsbergtheorie met de ongevallendriehoek met voorbeelden binnen-/buitenlandb. De oorzaken-gevolgen reeks, de Domino-theorie met diverse praktijk-voorbeelden gerelateerd aan werkzaamheden in de (petro)chemiec. De gevolgen van de ongevallentheorie voor het Arbo-beleidd. Ongevallenonderzoek en registratie. Voorbeelden en verwerking in relevante documenten.

Hoofdstuk 3 Het bevorderen van veilig werken

a. De Burkhardt-theorie. het stimuleren van veilig gedrag en het afrem¬men van onveilig gedrag.De bijbehorende 4 strategieën.b. Veiligheid door leidinggevenden en het bevorderen van veiligheidc. Veiligheidsobservaties, oogrondes m.b.v. praktijkvoorbeeldend. Het houden van een tool-box meeting of het houden van een line safety-meeting a.d.h.v. een praktijkvoorbeelde. VCA-certificaat

Hoofdstuk 4 Veiligheidsprocedures

a. Het doel van veiligheidsproceduresb. Werkvergunning met praktijkvoorbeeld (Case)c. Aanvullende vergunningen.

Hoofdstuk 5 Taak risico-analyses

a. Risico'sb. Het bepalen van risico's m.b.v. de Relative Ranking Methode (Kinisch c.s.)c. Technische en arbeidskundige werkvoorbereidingd. Het opstellen van een risico-analyse a.d.h.v. een praktijkvoorbeelde. Communicatie, kick-off meeting, startwerkmeetingf. Evaluatie met als doel het voorkomen van arbo-knelpunten bij toekomstige werkzaamheden

Hoofdstuk 6 Bedrijfsnoodplan

a. Inhoud van een bedrijfsnoodplan a.d.h.v. praktijkvoorbeeldenb. De doelstellingen van het bedrijfsnoodplanc. De bedrijfsnoodorganisatie, calamiteitencoördinator, veiligheidskundiged. De fasering, van klein naar groot incidente. beschikbare hulpbronnen, eigen middelen, eigen personeel, externe (overheids)dienstenf. Opleiding, oefening en herhalingg. De bedrijfshulpverlening, aangepast aan zorg op maat m.b.v. Risico-invernatisatie (voorbeeld)

Hoofdstuk 7 Gevarenbronnen

a. Schadelijk geluid, lawaaidoofheid, 80 dB(A), voorbeeldenb. Gevaren door elektriciteit, met voorbeelden van verschil in weerstand van het menselijk lichaamc. Radioactieve straling en de gevolgen voor het lichaamd. Asbest, gevaren, wettelijke bepalingen, KOMO-keur.

Hoofdstuk 8 Toxicologie

a. Wat zijn toxische stoffen, hoe komen zij in ons lichaam en wat is hun uitwerking?
b. Gevaren voor brand en explosiec. Signalering en etikettering conform Europese kaderrichtlijnd. Persoonlijke beschermingsmiddelen met praktijkvoorbeelden.

Hoofdstuk 9 Ergonomie

a. Wat is ergonomie?
b. Mens-machine systeemc. Omgevingsfactoren zoals verlichting, geluid, trillingen, klimaatd. Lichamelijke belasting

Hoofdstuk 10 Examentraining

a. Een honderdtal (meerkeuze-)vragen te beantwoorden door de cursistb. Vijftig PBNA-examenvragen.