Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Algemene Voorwaarden OPB

Het OPB is aangesloten bij de overkoepelende Nederlandse Raad voor Trainers en Opleiders (NRTO).

Vanuit die hoedanigheid conformeert het OPB zich ook aan de door het NRTO vastgestelde Algemene Voorwaarden. 

Er zijn afzonderlijke Algemene Voorwaarden van toepassing op de rechtsverhoudingen tussen het OPB en de afzonderlijke cursist/consument en op de rechtsverhoudingen tussen het OPB en haar zakelijke klantrelaties.

Beide Algemene Voorwaarden en de bijbehorende gedragscodes treft u bijgaand aan.

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Consumenten

Klik hier voor de Gedragscode Algemene Voorwaarden Consumenten

Klik hier voor de Algemene Voorwaarden Bedrijven

Klik hier voor de Gedragscode Algemene Voorwaarden Bedrijven

Naast deze Algemene Voorwaarden en Gedragscodes heeft het OPB tevens de volgende regelingen vastgelegd. Deze regelingen zijn aan het Ministerie van Onderwijs Cultuur en Wetenschap ter goedkeuring voorgedragen en akkoord bevonden in het kader van de opnameprocedure in het Centraal Register Beroepsopleidingen (CREBO).

  1. Regeling samenstelling en taken Examencommissie
  2. Examenreglement
  3. Reglement klachten- en bezwaarprocedure
  4. Reglement Onafhankelijke Commissie van Beroep 

Deze reglementen en procedures zijn afzonderlijk op ons kantoor op te vragen.

Op basis van deze Algemene Voorwaarden en Gedragscodes is het OPB tevens aangesloten bij de Nationale Geschillencommissie.

geschillencie