Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Nieuwe opleiding Beveiliger 2

Nieuwe opleidingsstructuur Beveiliger 2 (MBO2)

Per 1 augustus 2012 stopt de eindtermgerichte examinering van de opleiding Beveiliger 2. Dit wil zeggen dat het vanaf dat moment niet meer mogelijk is om enkel te volstaan met het opleiden volgens de SVPVB eindtermen, en dus de vakken die door het SVPB in haar examens worden afgenomen. 

Vanaf dat tijdstip mag alleen nog maar gewerkt worden volgens de beroepsgerichte examinering. Hetgeen er op neer komt dat de kandidaat naast de vakken die door het SVPB worden geëxamineerd, tevens externe en instellingsexamens moet  afleggen voor diverse MBO vakken zoals Nederlands, Engels en Rekenen.

Gedurende een overgangstermijn die duurt tot 1 augustus 2014 is er de verplichting voor de Crebo geregistreerde opleiders om deze vakken zelf te examineren. Dit kan door middel van externe examinering bij instellingen zoals Cito en TOA of door interne instellingstoetsen. Uiteraard dienen alle examens aan vooraf vastgestelde eisen te voldoen. De resultaten van deze MBO examens zijn gedurende de overgangstermijn niet van invloed op het verkrijgen van het SVPB diploma.

Met het oog op deze regelgeving heeft het OPB met ingang van december 2011 haar opleidingsstructuur voor de opleiding Beveiliger 2 aangepast aan de eisen van het Ministerie van OCen W en de Onderwijsinspectie. Nadrukkelijk heeft OPB ervoor gekozen om niet enkel over te gaan tot de verplichte examinering van de MBO vakken, maar ook voldoende tijd te reserveren in het opleidingsprogramma ten behoeve van deze vakken. Hierdoor bedraagt de opleidingsduur nu ruim 200 lesuren ! Deze bewuste keuze voor kwaliteit heeft het OPB kunnen doorvoeren zonder de prijsstelling van de totale opleidingen ten opzichte van het voorgaande jaar te verhogen. De cursist krijgt dus meer opleiding voor hetzelfde geld !

Hiermee is het OPB goed voorbereid op de regeling zoals die na 1 augustus 2014 gaat gelden. Want dan zullen de kandidaten zowel de SVPB examens alsook de MBO examens met goed gevolg moeten afleggen wil men het diploma Beveiliger 2 kunnen behalen.