aanmeldklikhier

Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Gemeentelijk Opsporingsambtenaar

Aansluitend op de cursus Bijzonder Opsporingsambtenaar en na het examen succesvol te hebben afgesloten kunnen de cursisten en zij die al werkzaam zijn als BOA een (vervolg) cursus volgen teneinde de handhavingstaken - die voortkomen uit de toepassing door de lokale overheden van het instrument van de Bestuurlijke Boete - op een correcte en adequate wijze uit te oefenen.

Inhoud cursus:

De inhoud van de cursus is in eigen beheer en in overleg met bevoegde instanties ontwikkeld, is modulair van opzet en voldoet aan de door u gestelde eisen.

Module handhaving:

 • Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan:
 • Algemene Wet Bestuursrecht
 • Bestuursdwang en dwangsom
 • Bevoegdheden
 • Sociale vaardigheden
 • APV
 • Wet Economische delicten

Module milieu:

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • Wet Milieubeheer
 • Wet verontreiniging oppervlaktewater
 • Wet bodembescherming
 • Bestrijdingsmiddelenwet
 • Destructiewet
 • Grondwaterwet
 • APV 

Module flora en fauna

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • Flora en Faunawet
 • Visserijwet 1963
 • Boswet
 • Natuurbeschermingswet
 • Gezondheids- en welzijnswet voor dieren
 • Ontgrondingswet
 • APV

Module verkeer

Tijdens de cursus wordt aandacht besteed aan:

 • Wegenverkeerswet 1994
 • RVV 1990 (Bepalingen m.b.t. parkeren)
 • Wet Aansprakelijkheidsverzekeringen Motorrijtuigen
 • APV
 • Binnenvaart politiereglement (Verkeer te water)

Module openbare ruimte

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • APV (de artikelen m.b.t. de openbare ruimte)
 • Het Wetboek van Strafrecht
 • Wet Openlucht recreatie
 • Wet ruimtelijke ordening

Elke module wordt afgesloten met een schriftelijke toets. Als deze voldoende wordt gemaakt krijgt de deelnemer het daarvoor bestemde OPB certificaat.

Cursusduur:

De 5 modules worden - verspreid over een periode - op 5 hele dagen, verdeeld in 2 dagdelen van 3 uren elk of 10 halve dagen van 3 uren.

Hoe wordt de cursus gegeven?

De cursus wordt mondeling gegeven. Het Rijkserkende opleidingsinstituut OPB beschikt daarvoor over zeer ervaren en vakbekwame docenten.

Kosten:

De kosten voor de cursus bedragen per cursist per module bij 10 deelnemers € 1.830,--.

Men kan inschrijven op de hele cursus, maar ook per module apart.

Startdatum:

De planning en startdatum van de cursus wordt in overleg met de opdrachtgever vastgesteld. De aangemelde cursisten worden door ons hierover bericht.