aanmeldklikhier

Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Fiscalisering Parkeerambtenaar

FISCALISERING PARKEERAMBTENAAR
EVEN VOORSTELLEN
Het Opleidingsinstituut O.P.B. organiseert en verzorgt reeds sinds 1988 uitsluitend mondelinge opleidingen. De nadruk ligt daarbij op opleidingen voor de beveiligings¬branche, zoals cursussen tot het behalen van basis-, vak- en kaderdiploma beveiligings¬beambte. Voor het geven van de opleiding tot buitengewoon opsporingsambtenaar heeft het O.P.B. in 1989 de erkenning van het Ministerie van Justitie verkre¬gen. Het O.P.B. is tevens CEDEO-erkend.
Het O.P.B. verzorgt tevens een breed scala aan andere en aanverwante opleidingen. Hierbij valt te denken aan de Basis¬recherchecursus, de Basismilieu-cursus, Stadswacht-¬pro¬jec¬ten en verschillende cursussen met betrekking tot sociale vaardigheden. Voor alle O.P.B.-opleidingen geldt dat de lessen worden gegeven door docenten met een jarenlange praktijkervaring in het gebied waarin zij lesgeven.
STUDEREN BIJ HET OPLEIDINGSINSTITUUT O.P.B.: EEN GOED BEGIN!
Het doel van de cursus Fiscalisering Parkeerambtenaar is de cursist vertrouwd maken met de parkeerproblematiek, alsmede het verschaffen van kennis en inzicht om op de juiste wijze als fiscaliseringsambtenaar te kunnen optreden.
Hierbij dient de geschiedenis van het fiscaal parkeren als inleiding aan de orde te komen.
Vroeger werd een overtreding van de verkeerswetgeving uitsluitend via een opsporingsambtenaar opgespoord en via de strafwetgeving afgehandeld. Hierbij gold niet alleen het foutief parkeren bij meters of automaten, doch ook overtredingen bij stopverboden, wachtverboden, op trottoirs, links van de weg, enz. enz. werden op deze wijze afgehandeld. Alle schikkingsgelden en boetes voor deze overtredingen werden gestort in de schatkist van het Rijk.
Gemeenten vonden dat zij tekort gedaan werden door deze gang van zaken. Zij mochten nl. de investeringen doen v.w.b. de aanschaf van de meters en automaten, alsmede voor de benodigde verkeersborden, wilden zij op een behoorlijke wijze het hoofd bieden aan de steeds groter wordende parkeerpro¬blematiek binnen hun gemeentelijk grondgebied, terwijl de "baten" slechts terugvloeiden naar het Rijk. Zodoende is door gebruikmaking van de Gemeentewet art. 219, via de gemeentelijke belastingen de start gemaakt van het fiscaliseren van de parkeerovertredingen bij meters en automaten. Denk hierbij aan art. 226 dat handelt over de "parkeerregulering" middels parkeerbe¬lasting. Art. 234 regelt verder deze parkeerbelasting, terwijl art. 235 de wettelijke basis legt voor de "wielklem". Zodoende werden de bedoelde parkeerovertredingen weggehaald uit het Strafrecht en ondergebracht in de belastingwetgeving, hetgeen nogal een verschil van aanpak vereist. Denk vooral aan de omgekeerde bewijslast en het niet meer overbelast zijn van het justitieel apparaat.
INHOUD VAN DE OPLEIDING:
Tijdens de cursus voor de parkeercontroleurs dient ruimschoots aandacht te worden besteed aan de bevoegdheden van betrokkenen.
Daarbij dient met name aandacht besteed te worden aan:
* de plichten van een ambtenaar;
* het wetboek van Strafrecht v.w.b. de ambtsmisdrijven en -overtredingen;
* het wetboek van Strafvordering v.w.b. het verschil in de bevoegdheden met de algemeen opsporingsambtenaar en de buiten opsporings¬ambtenaar. Denk hierbij vooral aan de begrippen aanhouding, staande houden en inbeslagnemen, maar b.v. ook aan de parkeerovertreding van de vergunninghouder, die niet onder de parkeercontroleur (niet zijnde een buitengewoon opsporingsambtenaar) valt.
* de uitvoeringsvoorschriften waarbij heel nadrukkelijk rekening dient te worden gehouden met het feit dat er fouten, zowel technisch als menselijk gemaakt kunnen worden. Dat de apparatuur technisch of door menselijk toedoen onklaar kan zijn. Ook het "overmacht"-principe dient hierbij in acht genomen te worden. Denk hierbij aan laden en lossen, technisch mankement aan voertuig, ernstig zieke in auto "laden" voor vervoer naar ziekenhuis, enz.enz..
* een ander onderwerp van bestudering dient de beroepsprocedure in het administratief recht te zijn (zie schema).
* voor wat betreft de administratieve vaardigheden dient de cursist te weten hoe hij de parkeerbonnen moet invullen en dient aandacht besteed te worden aan het maken van rapporten en/of ambtelijke verslagen.
* last but not least dient de cursist getraind te worden in het omgaan met zg. lastige of non-coöperatieve "verdachten".
DE KOSTEN VAN DE CURSUS:
De prijs van deze cursus bedraagt  € 800,00 pp, bij een minimale deelname van 10 deelnemers het leerboek € 100,00 en het inschrijf¬geld  € 50,00
CURSUSPLAATS:
De cursusplaats kan in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld.
PROGRAMMA CURSUS PARKEERFISCALISEURS:
Les 1: Sociale vaardigheden, te specificeren in:
a. waarnemen en beschrijven;
communicatie;
gespreksvaardigheid;
agressie.
b. surveilleren en observeren;
hulpverlening.
c. portofoonprocedure.
Les 2: Inleiding Recht;
Strafvordering;
Strafrecht;
Wegenverkeerswetgeving;
Ongevallenbehandeling (Europees schadeformulier).
Les 3: Administratieve vaardigheden;
mutatie en/of rapport.
Les 4           - Fiscalisering - gekoppeld aan opdracht en doelstelling gemeente;
- I.B.T.
- Procedure Van der Steen
- Wet Mulder - gemeentelijke regelingen;
- Administratieve afhandeling van deze fiscalisering.

Het doel van de cursus Fiscalisering Parkeerambtenaar is de cursist vertrouwd maken met de parkeerproblematiek, alsmede het verschaffen van kennis en inzicht om op de juiste wijze als fiscaliseringsambtenaar te kunnen optreden.Hierbij dient de geschiedenis van het fiscaal parkeren als inleiding aan de orde te komen.
Vroeger werd een overtreding van de verkeerswetgeving uitsluitend via een opsporingsambtenaar opgespoord en via de strafwetgeving afgehandeld. Hierbij gold niet alleen het foutief parkeren bij meters of automaten, doch ook overtredingen bij stopverboden, wachtverboden, op trottoirs, links van de weg, enz. enz. werden op deze wijze afgehandeld. Alle schikkingsgelden en boetes voor deze overtredingen werden gestort in de schatkist van het Rijk.

Gemeenten vonden dat zij tekort gedaan werden door deze gang van zaken. Zij mochten nl. de investeringen doen v.w.b. de aanschaf van de meters en automaten, alsmede voor de benodigde verkeersborden, wilden zij op een behoorlijke wijze het hoofd bieden aan de steeds groter wordende parkeerpro¬blematiek binnen hun gemeentelijk grondgebied, terwijl de "baten" slechts terugvloeiden naar het Rijk. Zodoende is door gebruikmaking van de Gemeentewet art. 219, via de gemeentelijke belastingen de start gemaakt van het fiscaliseren van de parkeerovertredingen bij meters en automaten. Denk hierbij aan art. 226 dat handelt over de "parkeerregulering" middels parkeerbe¬lasting. Art. 234 regelt verder deze parkeerbelasting, terwijl art. 235 de wettelijke basis legt voor de "wielklem". Zodoende werden de bedoelde parkeerovertredingen weggehaald uit het Strafrecht en ondergebracht in de belastingwetgeving, hetgeen nogal een verschil van aanpak vereist. Denk vooral aan de omgekeerde bewijslast en het niet meer overbelast zijn van het justitieel apparaat.

Inhoud van de training:

Tijdens de cursus voor de parkeercontroleurs dient ruimschoots aandacht te worden besteed aan de bevoegdheden van betrokkenen.Daarbij dient met name aandacht besteed te worden aan:* de plichten van een ambtenaar;* het wetboek van Strafrecht v.w.b. de ambtsmisdrijven en -overtredingen;* het wetboek van Strafvordering v.w.b. het verschil in de bevoegdheden met de algemeen opsporingsambtenaar en de buiten opsporings¬ambtenaar. Denk hierbij vooral aan de begrippen aanhouding, staande houden en inbeslagnemen, maar b.v. ook aan de parkeerovertreding van de vergunninghouder, die niet onder de parkeercontroleur (niet zijnde een buitengewoon opsporingsambtenaar) valt.

* de uitvoeringsvoorschriften waarbij heel nadrukkelijk rekening dient te worden gehouden met het feit dat er fouten, zowel technisch als menselijk gemaakt kunnen worden. Dat de apparatuur technisch of door menselijk toedoen onklaar kan zijn. Ook het "overmacht"-principe dient hierbij in acht genomen te worden. Denk hierbij aan laden en lossen, technisch mankement aan voertuig, ernstig zieke in auto "laden" voor vervoer naar ziekenhuis, enz.enz..* een ander onderwerp van bestudering dient de beroepsprocedure in het administratief recht te zijn (zie schema).* voor wat betreft de administratieve vaardigheden dient de cursist te weten hoe hij de parkeerbonnen moet invullen en dient aandacht besteed te worden aan het maken van rapporten en/of ambtelijke verslagen.* last but not least dient de cursist getraind te worden in het omgaan met zg. lastige of non-coöperatieve "verdachten".

Kosten van de cursus:

De prijs van deze cursus bedraagt  € 800,00 pp, bij een minimale deelname van 10 deelnemers. Het leerboek kost € 100,00 en het inschrijfgeld  € 50,00.

Cursusplaats:

De cursusplaats kan in overleg met de opdrachtgever worden vastgesteld.

Programma cursus Parkeerfiscaliseurs:

Les 1: Sociale vaardigheden, te specificeren in:a. waarnemen en beschrijven; communicatie; gespreksvaardigheid; agressie.b. surveilleren en observeren; hulpverlening.c. portofoonprocedure.
Les 2: Inleiding Recht;Strafvordering;Strafrecht;Wegenverkeerswetgeving;Ongevallenbehandeling (Europees schadeformulier).
Les 3: Administratieve vaardigheden;mutatie en/of rapport.
Les 4: Fiscalisering - gekoppeld aan opdracht en doelstelling gemeente; - I.B.T. - Procedure Van der Steen  - Wet Mulder - gemeentelijke regelingen;  - Administratieve afhandeling van deze fiscalisering.