aanmeldklikhier

Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Coördinator Beveiliging

beveiligingV_zw

 

COÖRDINATOR BEVEILIGING MBO 3

 

De  coördinator beveiliging voert beveiligingswerkzaamheden uit en heeft bovendien de operationele leiding over een groep beveiligers. Hij moet ervoor zorgen dat de beveiligingswerkzaamheden zo goed mogelijk worden uitgevoerd. De Coördinator beveiliging regelt de dagelijkse gang van zaken, maakt planningen lost problemen en incidenten op, schrijft instructies, levert informatie voor beveiligingsplannen en rapporteert aan het management. Hij is bovendien het aanspreekpunt voor de medewerkers voor wat betreft beveiligingstechnische en personele zaken. Hoewel hij niet verantwoordelijk is voor accounts, is hij in de praktijk wel het eerste aanspreekpunt voor de externe opdrachtgever en is het zijn taak om indien nodig de juiste acties te ondernemen.

 

Hoofdtaken voor de coördinator beveiliging:

 • Uitvoeren van beveiligingswerkzaamheden;
 • Leiding geven in operationele zin;
 • Coördineren van en dagelijks toezicht houden op de uitvoering van beveiligingswerkzaamheden;
 • Plannen van werkzaamheden;
 • Instrueren, corrigeren en motiveren van collega`s;
 • Fungeren als aanspreekpunt voor verschillende partijen;
 • Overleggen met diverse partijen;
 • Adviseren van de leidinggevenden;
 • Registreren en rapporteren van gegevens.

Inhoud van de cursus:

 

De MBO 3 opleiding Coördinator Beveiliger is bedoeld voor kandidaten die werkzaam zijn in de Beveiliging, en een aansturende functie vervullen. Of middels de opleiding zich verder willen bekwamen. Bijkomstigheid is dat het behalen van de opleiding Coördinator Beveiliging conform de CAO toegang geeft tot een aangepaste salarisschaal (ten minste schaal 4). De opleiding bestaat uit een theoretisch - en een praktisch gedeelte.

De opleiding Coördinator Beveiliging zal u een brede kennis en ruim inzicht verschaffen in de volgende functievereisten

 1. Communicatief en sociaal vaardigheden.beveiliger op straat
 2. Beveiligingstechnisch inzicht.
 3. Mondeling en schriftelijk vaardigheden.
 4. Stressbestendigheid.
 5. Omgang met vertrouwelijke informatie.
 6. Zelfstandigheid.
 7. Vermogen prioriteiten te stellen.
 8. Daadkrachtigheid.
 9. Diplomatiek handelen.
 10. Betrouwbaarheid.
 11. Initiatiefrijk handelen.

 

De theorie:

Het theoretisch gedeelte zal bestaan uit de volgende 10 modules:

1.Werken binnen Wettelijke Kaders;

2.Beveiliging van Gebouwen

3.Leiding geven;

4.Rapportage;

5.Veilig werken in de beveiliging;

6.Dienstplanning en organisatie;

7.Nederlands;

8.Engels;

9.Rekenen;

10.Leren loopbaan burgerschap 

 

Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL)

Sinds 1 augustus 2013 bedraagt het minimaal verplichte aantal lesuren voor het BBL traject 200 uren,welke kunnen worden gegeven als dagcursus van ca. 31 weken (1 dag per week + aantal zaterdagen) of als avondcursus van ca. 52 weken (1 x per week + aantal zaterdagen)

3e Leerweg

Sinds augustus 2013 is OPB ook Crebo-erkend voor de 3e Leerweg. Voor deze leerweg is geen wettelijke minimale urennorm van toepassing en zal er ook gewerkt worden met E- Learning. Hierdoor is de opleiding in deze leerweg een stuk korter. Het aantal lesuren in het 3e Leerweg traject bedraagt circa 150 uur. Afhankelijk van de behoefte wordt de cursus,gegeven als dag- dan wel avondopleiding of op zaterdagochtend.

 

Wanneer het theoretische lesprogramma is doorlopen zal de cursist het theorie examen van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) moeten afleggen. Bij goed gevolg blijven de resultaten van dit theorie examen 3 jaar lang geldig. Binnen deze periode van 3 jaar dient de cursist vervolgens zijn Beroepspraktijkvorming (BPV) te hebben afgerond. Gedurende deze BPV doorloopt de kandidaat een stageperiode bij zijn eigen werkgever.

 

De praktijk:               

Om in het bezit te komen van het diploma Coördinator Beveiliging dient de cursist een praktijkstage te doorlopen. Dit houdt in dat de cursist een praktijkstage van minimaal 4 maanden en maximaal 1 jaar (BBL) dient te verrichten bij een door Ecabo erkend leerbedrijf (doorgaans de eigen werkgever van de kandidaat). Vanaf 1 augustus 2013 bedraagt de wettelijke duur van de stage voor het BBL traject minimaal 610 uur. In het kader van de 3e Leerweg traject gaat het OPB uit van een stageduur van ca 200 uur.

Gedurende deze stage dient de kandidaat o.l.v. zijn stagebegeleider het Praktijkwerkboek door te nemen en de daarin vermelde opdrachten uit te werken, welke nodig zijn voor het praktijkexamen. Tevens dient hij zich tijdens de stageperiode te bekwamen in zijn beroepsvaardigheden.

Het OPB biedt middels de 3e Leerweg de mogelijkheid voor een stageperiode van 2 maanden. Hierdoor bent u dus in staat om snel uw volledige diploma te behalen. Dit in tegenstelling tot een stage van 1 jaar. Na het doorlopen van de stageperiode, ook wel de Beroeps Praktijk Vorming (BPV) genoemd, dient de kandidaat het praktijkexamen van de SVPB af te leggen.


Het examen:

De waarborging van de wettelijk gestelde vakbekwaamheidseisen is in Nederland in handen van de Stichting Vakexamens voor de Particuliere Beveiligingsorganisaties (SVPB) en het

Ecabo. Deze stichtingen stellen de exameneisen samen voor de Coördinator Beveiliging.

Deze exameneisen komen overeen met zojuist vermelde vakbekwaamheidseisen en zijn goedgekeurd door de Minister van Justitie. Het theoretisch vak examen, bestaande uit 3 modules, zal schriftelijk worden afgenomen en bestaat uit 40 meerkeuzevragen per module. Het theoretisch examen van de MBO 3 modules Nederlands, Engels en rekenen zal schriftelijk worden afgenomen op locatie.

Het praktijkexamen bestaat uit een eindgesprek met 2 examinatoren over de door de kandidaat uitgewerkte praktijkopdrachten. Als dit examen met goed gevolg is afgelegd, dan zal aan de cursist het diploma Coördinator Beveiliging worden uitgereikt.

De combinatie van stage met praktijkexamentrainingen staat al jaren garant voor hoge slagingspercentages. Zo slagen minimaal 75% van de OPB cursisten voor hun eerste theorie-en praktijkexamen.

Hiermee behaalt het OPB jaarlijks examenresultaten die ruim boven het landelijk gemiddelde liggen.

 

Toelating:

De cursus staat voor iedereen open, die minimaal beschikt over van het Basisdiploma Beveiligingsbeambte, het diploma Algemeen Beveiligingsmedewerker (ABM) of Beveiliger 2

Een goede kennis van de generieke vakken Nederlands, Engels en Rekenen op MBO 2 niveau is vereist.

 

Lesplaats:

De cursus wordt gegeven op een van de vaste cursuslocaties van het O.P.B. os op een nader te bepalen locatie in uw omgeving. Vaste cursuslocaties van het O.P.B. zijn gevestigd in:


            ArnhemBeveiliger site

            Eindhoven

            Sittard

 

 

Startdatum:

De startdata worden vastgesteld zodra er voldoende deelnemers zijn aangemeld (minimaal 10personen).Zij die zich hebben aangemeld ontvangen hiervan schriftelijk bericht.

Aanmelding dient te gebeuren middels het bijgevoegde aanmeldingsformulier.

 

Kosten:

 

Inschrijfgeld

40,00

 

Boeken & readers

200,00

 

Lesgeld

2.000,00

 

Examenkosten theorie *

360,00

 

Adm. Kosten praktijk

50,00

 

Examenkosten praktijk *

225,00

       

Totaal

 

2.875,00

 1. Prijswijzigingen voorbehouden
 2. Examenkosten SVPB en TOA plus afdracht KcE ( = Kwaliteitscentrum examinering)

 

Betaling:

Door de cursist zelf: alleen middels een machtiging voor automatische incasso.

Het totaalbedrag kan in 12, 8 of 4 termijnen geïncasseerd of ineens met 5% korting op het lesgeld. Betaling door werkgever of uitkerende instantie: middels een factuur.

 

Aanmelden voor de cursus Coördinator Beveiliging:

Opleidingsinstituut O.P.B. bv.
Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

Tel.046-420 66 20
Fax.046-420 66 29

Meld U aan via ons contactformulier.