Contact

Opleidingsinstituut OPB

Engelenkampstraat 86
6131 JJ Sittard

T: 046-4206620
E: info@opb.cc 

Facebook 

volg ons op

Opleidingsinstituut OPB BV

en "like us" Like_us_Facebook

 

Klik hier om onze bedrijfsfilm te bekijken

bedrijsfilm

Mededeling

 

op 18 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Coördinator Beveiliging 3

in de regio Arnhem. 

en op 25 januari 2016 start het OPB met een nieuwe opleiding Beveiliger 2 in Sittard.

Voorafgaand hieraan verzorgen we op 8 januari een informatiebijeenkomst 

 

 

SVPB Aangesloten

logo_svpb

CEDEO erkend

cedeo

CREBO Register

Min_v_Ond

NIBHV Erkend

Afbeelding_012

NRTO Lid

NRTO

Justitie Erkend

Min_just

Bekostiging Opleiding WVA

Bekostiging WVA:

De opleidingen Beveiliger MBO2 en Coördinator Beveiliging MBO3 van het OPB komen in aanmerking voor een WVA subsidie !. Hieronder leest u hoe u als werkgever hiervoor in aanmerking komt. Met een toekenning van een WVA regeling van maximaal € 2.738,- bedragen de opleidingskosten nog geen € 500,- meer !

Afdrachtverminderingen

U kunt als werkgever op grond van de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen (WVA) gebruikmaken van een vermindering van de belasting- en premieafdracht voor werknemers of voor bepaalde kosten die u maakt. U hoeft dan minder loonbelasting/premie volksverzekeringen en eindheffing af te dragen dan u hebt aangegeven. De belangrijkste doelen van de afdrachtverminderingen zijn het stimuleren van de werkgelegenheid en het bevorderen van onderwijs en onderzoek.

U kunt recht hebben op afdrachtverminderingen bij onderwijs en scholing van uw werknemers.

Afdrachtvermindering onderwijs

Als werkgever van werknemers en leerlingen die bij het OPB de opleiding Beveiliger 2 volgen kunt u afdrachtvermindering onderwijs toepassen.

U hebt onder voorwaarden recht op de afdrachtvermindering onderwijs voor:

  • een werknemer die de beroepspraktijkvorming (BPV) volgt van de beroepsbegeleidende leerweg (BBL) voor de opleiding Beveiliger MBO 2 of Coördinator Beveiliging MBO 3 van het OPB. Deze opleidingen hebben de Crebo (Centraal Register Beroepsopleidingen) registratie code 10876 en 10910  

Werknemer die beroepspraktijkvorming van de beroepsbegeleidende leerweg volgt

Overeenkomst

Het werk moet plaatsvinden op grond van een leer-werkovereenkomst de zogenaamde Beroepspraktijk Vormingsovereenkomst (BPV-overeenkomst) tussen u, de werknemer en het OPB. In de leer-werkovereenkomst moet in ieder geval het volgende zijn opgenomen:

  1. soort opleiding
  2. duur van de overeenkomst en van de beroepspraktijkvorming
  3. aard en omvang van de begeleiding van de werknemer
  4. welke resultaten bereikt moeten worden en hoe dit beoordeeld moet worden
  5. wanneer en hoe de overeenkomst voortijdig ontbonden kan worden
  6. naam, adres en woon-/vestigingsplaats van de werknemer, het leerbedrijf, het landelijk orgaan en de school
  7. geboortedatum van de leerling

Het Ecabo zijnde het landelijk orgaan dat belast is met het toezicht, moet de overeenkomst goedkeuren.

Administratieve verplichtingen

U moet een kopie van de leer-werkovereenkomst bij uw loonadministratie bewaren.

Hoogte afdrachtvermindering

Het maximale bedrag van de afdrachtvermindering bedraagt € 2.738,- . Het bedrag van de afdrachtvermindering onderwijs vindt u in de tabellen Afdrachtvermindering onderwijs.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over de afdrachtvermindering die u kunt toepassen, contact op met de Informatielijn beroepsbegeleidende leerweg: (079) 323 46 84 of download de brochure BBL van de Dienst Uitvoering Onderwijs.

Volledigheidshalve treft u in bijgaande tabel een overzicht aan van de WVA mogelijkheden waarop u als werkgever een beroep kunt doen.

 

Overzicht_belastingen